KONTAKT

Inžiniering MH, s.r.o.
Centrum 2304
017 01,
Považská Bystrica

IČO: 44 406 797
IČ DPH: SK 2022700482

Konateľ:
Ing. Michal Hrkota

tel: +421 903 885 610
info@inzinieringmh.sk
inziniering@gmail.com


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vl. č. 20822/R

Bankové spojenie: Tatra banka, akciová spoločnosť, pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu: 2620785290/1100 

Nieste si istý, či ku nám trafíte?

Východzie mesto:

 

Novinky:

 

12.09.2016
Zahájili sme výkon technického dozoru investora na stavbe Jaguar Land Rover Nitra.

01.02.2016
Rozšírili sme portfólio našich ponúkaných služieb o stavebné cenárstvo - spracovanie výkazov výmer, ako aj ponukových rozpočtov.

28.02.2013
Rozšírili sme portfólio našich ponúkaných produktov - okrem domových ČOV firmy Aquatec ponúkame zákazníkom aj plastové nádrže a vodomerné šachty tohoto renomovaného výrobcu.
K dodávke ČOV a plastových výrobkov poskytujeme komplexné služby, vrátane poradenstva, spracovania projektovej dokumentácie a zabezpečenia stavebného povolenia.