ŽSR, Modernizácia železničnej trate nové mesto nad váhom - púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť DO 160 km/h - iv. a v. etapa (úsek trenčianska teplá - ilava - beluša)

Stavebný dozor v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha

Novinky:

 

12.09.2016
Zahájili sme výkon technického dozoru investora na stavbe Jaguar Land Rover Nitra.

01.02.2016
Rozšírili sme portfólio našich ponúkaných služieb o stavebné cenárstvo - spracovanie výkazov výmer, ako aj ponukových rozpočtov.

28.02.2013
Rozšírili sme portfólio našich ponúkaných produktov - okrem domových ČOV firmy Aquatec ponúkame zákazníkom aj plastové nádrže a vodomerné šachty tohoto renomovaného výrobcu.
K dodávke ČOV a plastových výrobkov poskytujeme komplexné služby, vrátane poradenstva, spracovania projektovej dokumentácie a zabezpečenia stavebného povolenia.